Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Schwimmhalle Schilksee
Haus der Familie
08.02.2020
Haus der Familie
09.05.2020
Diakonie Altholstein GmbH
Stadtbücherei Kiel
Stadtbücherei Kiel
Haus der Familie
14.06.2020
Haus der Familie
22.03.2020
Haus der Familie
24.10.2019,07.11.2019,14.11.2019,21.11.2019,28.11.2019,05.12.2019,12.12.2019,19.12.2019,09.01.2020,16.01.2020
Haus der Familie
02.09.2019,09.09.2019,16.09.2019,23.09.2019,30.09.2019,21.10.2019,28.10.2019,04.11.2019,11.11.2019,18.11.2019
Haus der Familie
15.08.2019,22.08.2019,29.08.2019,05.09.2019,12.09.2019,19.09.2019,26.09.2019,24.10.2019,07.11.2019,14.11.2019
Haus der Familie
11.09.2019,18.09.2019,02.10.2019,23.10.2019,30.10.2019,06.11.2019,13.11.2019,20.11.2019,27.11.2019,04.12.2019
Haus der Familie
11.09.2019,18.09.2019,02.10.2019,23.10.2019,30.10.2019,06.11.2019,13.11.2019,20.11.2019,27.11.2019,04.12.2019